[+/-]
GDPR

PERSONVERNERKLÆRINGEN FOR 4IT.NO AS


Personvernforordningen er den norske definisjonen på GDPR som står for General Data Protection Regulation. Det er et regelverk som skal regulere virksomheters bruk av personopplysninger. Det vil si opplysninger som omhandler privatpersoner. Alle firmaer skal ha en personvernerklæring som viser at de følger dette regelverket


Vår personvernerklæringen forteller hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger. Målet er å gi overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger.


PERSONOPPLYSNINGER


Personopplysninger er en hvilken som helst opplysning som gjelder en privatperson som er identifisert eller som kan identifiseres.


NÅR PERSONOPPLYSNINGER BLIR SAMLET INN


Vi samler inn personopplysninger når personer gir oss det direkte, via telefon eller våre nettsider. Offentlig tilgjengelig personinformasjon kan bli hentet inn fra steder som opplysningstjenester og brønnøysundregistrene.


HVILKE PERSONOPPLYSNINGER SOM SAMLES INN


Vi samler inn kontaktinformasjon som navn, adresse, telefon, epost i tillegg til fakturainformasjon hvis den er forskjellig fra kontaktinformasjon. Leveringsinformasjon kan også lagres hvis det spesifiseres. Ved utbetaling så vil også kontonummer lagres. For pålogging så lagres også brukernavn og passord. Opplysninger for bruk av tjenester som tidspunkt og ip-adresse kan også bli lagret.


ÅRSAK TIL INNSAMLING AV PERSONOPPLYSNINGER


Personopplysninger samles inn for å kunne identifisere, administrere, kontakte, fakturere og levere utstyr og tjenester til personer. Personopplysninger trengs også for å kunne foreta utbetalinger. For å gi tilganger til tjenester så trenger vi informasjon om pålogging.


TILGANG TIL PERSONOPPLYSNINGER


I utgangspunktet så er det bare vi i 4IT.NO AS som har tilgang til personopplysninger. Disse vil ikke bli solgt videre til noen annen part. Post og transportfirmaer, og underleverandører som leverer direkte, vil trenge leveringsinformasjon. Banker vil trenge kontoinformasjon. Ved behov for rettslige skritt vil aktuell rettsinstans ha behov for kontaktinformasjon og evt. fakturainformasjon.


RETTIGHETER


Personer har rett til innsyn, å korrigere, å slette og begrense egne personopplysninger vi har lagret. Kontakt oss på post@4it.no.


ENDRINGER


Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldende fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av oss.


4IT © 22.09.2021 00:55:36 - Personvernerklæring/GDPR