[+/-]
Check4IT
Helsesjekk av utstyr med informasjon på web.

Check4IT er en tjeneste som kan installeres på brukermaskiner og servere.
Det er ment for å være en helsesjekk på maskinen samt å dokumentere maskininformasjon.
Det er også lagt opp til at dersom det skulle være noen problemer med maskinen så vil systemet varsle om det.

Informasjonen lagres i database som er tilgjengelig på internett med brukernavn og passord.
Ved mange maskiner så kan disse styres med en eller flere brukere.
Det er også mulig å gruppere disse med forskjellige tilganger.
Man har selvfølgelig kun tilgang til egne maskiner.

Egen informasjon kan også legges inn med maskinene i tillegg til egne grenseverdier for alarmer.
Siste øyeblikksinformasjon er tilgjengelig som standard, men historikk kan også gjøres tilgjengelig for å se på utvikling og endringer.
Det vil også være mulighet for å sende enkle kommandoer til egne maskiner for å spare reisetid ved lokale oppmøter.
Databasebehandler
Behandling av databaser over web.

Produktet er en webløsning som gir mulighet til å hente informasjon og sende kommandoer til forskjellige databaser.
Man kan legge inn pålogging til egne baser og så har man tilgang til dem.
Det er en egen visning for å presentere resultater av spørringer.
Mange forslag til sql spørringer er tilgjengelige.
Dokumentbehandler
Behandling av innskannede dokumenter.

Mottak av innskannede dokumenter på web.
Disse kan behandles på følgende måte.
* Merkes med ansvarlig person og evt. videresendes til personens epostadresse.
* Merkes som reklame eller søppelpost eller slettes.
* Behandles som inngående faktura/bilag og lagres tilsvarende og registreres i systemet.
* Behandles som en sak/aksjon for videre behandling i systemet.
* Lagres i systemet som informasjon som skal taes vare på.
Grensesnittet er et brukervennlig grensesnitt på web.
File4IT
Filbehandler på web.

Produktet er en filbehandler for filer som er lastet opp til web.
Det inneholder blandt annet :
* Opplisting og navigering i filstruktur.
* Lage nye filer og kataloger.
* Opp og nedlasting av filer.
* Kopiering, flytting, navnendring, redigering og sletting av filer og/evt. kataloger.
* Informasjon om når de er laget, lest og endret.
* Opplysninger om hvor store filene samt kataloger med underkataloger.
* Visning av filene.
* Søk etter katalognavn, filnavn eller innhold av filen i aktuell katalog.
Infobase
Lagring og publisering av søkbar informasjon

Informasjonen lagres i database med gode søke og filtreringsmuligheter.
Strukturen er enkel å sette opp selv basert på tilhørigheter. Den kan også enkelt endres i etterkant.
I tillegg til å være et brukervennlig sted å lagre informasjon så kan det også raskt publiseres på websider og nyheter eller lignende.
Grensesnittet for enkel registrering, endring og administrering er lett å benytte.
Match
Enkel innlesing og avstemming av bankfiler til eget system

Dette er en løsning som enkelt leser inn hva kundene har betalt inn av fakturaer til banken.
Innbetalingene avstemmes enkelt med fakturaene i eget system og merker de som betalte.
PDF faktura
Lager pdf fakturaer og sender de på epost til respektive kunder.

Løsningen genererer raskt fakturaer til pdf-filer med egen logo og farger samt egne tekster til forskjellige formål.
Pdf fakturaene hentes så i eget vindu klartgjort for epost. Her kan man endre tekster og epostadresser om ønskelig.
Deretter sendes fakturaen og systemet blir registrert med at kunden er blitt fakturert.
Tidregistrering
Produkt for registrering av tid til forskjellige formål.

Løsningen gir mulighet til registrering av tid som lagres for generering av informasjon og logg.
Det kan for eksempel benyttes til følgende :
* Registrering av fravær ol. (Ferie, Sykedager, Avspassering, Opparbeidet, Overtid og annet)
* Tilstedeværelse (Det samme som over men sett fra den andre siden.)
* Oppgaver, oppdrag avtaler ol.
Alle muligheter kan summeres og grupperes.
Er det mange som benytter løsningen så kan man gruppeoversikter for avdelinger og divisjoner.
Det er egen rettighetsstyring slik at man kun får tilgang til det man har rettighet til.
Work4IT
En CRM-light-, Styringsystems- og fakturerings-løsning på web.

Work4IT er er produkt laget og designet etter erfaring fra egne og kunders hverdag. Videreutvikling foregår daglig, så nye funksjoner kommer til fortløpende. Work4IT er designet for kunden. Ett produkt, én pris. Enkelt, tilgjengelig, raskt og rimelig!

Work4IT inneholder løsning for å håndtere følgende:
* Kunder, leverandører og andre kontakter.
* Proskjekter, arbeid og oppgaver. Her kan man også enkelt holde orden på timer for hver ansatt.
* Utgående tilbud, ordre og fakturaer. Løsningen støtter også mulighet for auto-generering av ordre basert på abonnementer.
* Inngående fakturaer og kvitteringer.
* Varekatalog og lagerstyring.
* Utsendelser av epost og rapporter.
* Utskrifter til vanlig papir eller etiketter.

Work4IT er svært enkelt lagt opp. Dette for å gi rask tilgang, og den krever derfor lite på klient-siden av båndbredde og datakraft. Det er derfor mulig å bruke Work4IT på en Tab/Pad eller til og med en mobiltelefon. Og siden det er web-basert fungerer dette utmerket på de fleste plattformer. Work4IT er lagt på 4IT.nos egene servere og brukere trenger derfor ikke tenke på sikkerheten og tap av data selv.
4IT © 27.10.2021 17:31:36 - Personvernerklæring/GDPR